Hero Image

Rating Questionnaire (Buyer) / Prestasie Vraelys (Koper)

Rating Questionnaire (Buyer) / Prestasie Vraelys (Koper)

 

 

 

 

We would greatly appreciate it if you would complete this questionnaire in order for us to pursue our policy of professionalism and excellence in service / Ons sal dit hoog op prys stel indien u asseblief die vraelys sal voltooi om ons sodoende in staat te stel om ons beleid van professionalisme en gehaltediens voortdurend te verbeter.

 

Rating Questionnaire / Prestasie Vraelys